Още един прочит на „Хамлет“ – Шекспир

В науката отдавна се е наложило становището, че драмата „Хамлет“ и образът на главния герой стоят най-близко до личността на Уилям Шекспир от всичко, което е създал. Анализирайки ги, ще достигнем до неговия вътрешен свят и ще научим цялостното му богато литературно наследство. В основата на възгледите на автора за живота и света е заложен […]

Молиеровият смях над човешките слабости в „Тартюф“

Жан-Батист Поклен, познат още като Молиер, създава поредица от гениални комедии, наситени с творческо проникновение, хумор и безпощаден сарказъм. Те не са предназначени само да забавляват тетралната публика или по подражание на така популярния по времето на Молиер „салонен хумор“ леко да се докосват до проблемите. Смехът в тях е оръжие, при което острието не […]

Творецът и човешките ценности и идеали в лириката на Пушкин

Александър Сергеевич Пушкин е най-изявеният руски класик. Той събира в себе си следните описание – поет, прозаик и драматург. Творчеството на Пушкин обогатява световното литературно наследство. Заедно с други известни поети (Байрон, Шели, Хайне, Мицкевич и др.) оформя облика на романтизма през XIX век в Европа. Творчеството на Пушкин се оказва неподвластно на времето и […]

Световно и национално стопанство

Същност на стопанството – сложна система, в която се осъществява взаимодействие между природата и човека. Стопанството  функционира на основата на извършването на разнообразни  стопански дейности – добив; обработка и преработка на суровини; производство на предмети и на услуги. Основата на стопанството е стопанската дейност. Тя е чо­веш­ка дей­ност, насоче­на към про­из­вод­с­т­во­то на ма­те­ри­ал­ни бла­га. Всяка човешка дейност […]

Романът „Дядо Горио“ от Оноре дьо Балзак – картина на времето и нравите

Оноре дьо Балзак успява да изгради забележителна картина на живота във Франция в един почти хронологичен ред – времето от 1816 до 1848 година. Самият Балзак е убеден, че „действителността е най-великият романист на света“. Писателят се опитва, според собственото си признание, да напише „историята, забравена от толкова историци – историята на нравите“. За целта […]

Ренесансът в Западна Европа

ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВАТА НА РЕНЕСАНСА Развитото робовладелско общество към края на V век преминава във феодално до първата половина на XII век. В исторически план този период се обозначава като Средновековие, като то се дели на: Ранно Средновековие (V-XI век), Пълноразвито Средновековие (XI – XV век) и Късно Средновековие (XVI – XV век). За Ранното […]

Проблемът за правилния избор в трагедията „Хамлет“ на Уилям Шекспир

Една от най-емблематичните и най-изящните творби на гениалния драматург Уилям Шекспир е трагедията „Хамлет“. Тя е написана по време на Английския късен ренесанс. Това са мътни времена, свързани с невъзможността на ренесансовия човек да приложи идеите си на практика и в следствие се разочарова от заобикалящата го действителност. Пред ренесансовата личност стои жесток и определящ […]

Природогеографски области

На територията на България се обособяват пет природногеографски области: Област на Дунавската равнина. Старопланинска област – разделя се на две подобласти: Предбалкан и Главна старопланинска верига. Крайщенско-Тракийска област – разделя се на три подобласти: Средногорско-Задбалканска, Краищенска и Тракийско-Странджанска. Рило-Родопска област – разделя се на 4 подобласти: Осоговско-Беласишка планинска група с долината на средна Струма, Рило-Пиринска […]

Николай Василиевич Гогол – „Шинел“: Принизяването на човешката личност в бездуховната бюрократична система

Повестта „Шинел“ е част от цикъла „Петербургските повести“ и принадлежи не само на руската литературна класика, но и на световната литература, заради изключително сериозните проблеми, които се съдържат в художествените послания на Гогол. Повестта „Шинел“ е насочена към една обществена система, в която човешката личност съзнателно е принизена и уподобена на елемент, необходим за нейното […]

Модернизъм – образът на света като нов свят на символи

Стремежът към търсене на нов творчески израз, към преодоляване на традицията ражда ново творческо съзнание, наречено модернизъм. В началните си изяви то се свърза с натурализма през XIX век, а по-нататък, в края на XIX и началото на XX век намира друга концепция – символизъм, импресионизъм и декаданс. В областта на поезията особено значима новаторска […]

Към началото