Лихви по ипотечни кредити в Италия

1. Икономиката на Италия

Икономиката на Италия е третата най-голяма икономика в света. За икономиката на държавата са характерни големите регионални различия по равнище на доходите и икономическа специализация. След световната финансова криза през 2008г., страната се оказва в дълговременна рецесия, характеризираща се с ръст на външния дълг, увеличение на безработицата до рекордни нива и други активности.

През 2015г. Италия регистрира ръст от 0,8% в икономиката след тригодишна рецесия, а публичният й дефицит спада до 2,6% от БВП – най-ниското ниво за страната от 2007г. насам. Безработицата обаче остава стабилна и през януари възлиза на 11,5%. Недостигът на работни места във възрастовата група от 15 до 24год. обаче се е увеличил и достига 39,3% – доста над средните за еврозоната 22%. Премиерът коментира, че кризата е „оставила ужасяващи следи“, но все пак настоява, че „Италия идва на себе си“. Икономическият ръст за 2015г. бе преразгледан от 0,7% на 0,8%, а за 2016г. и 2017г. Централната Банка на Италия очаква растеж в размер на 1,5%. Италия обещава през 2018г. да има балансиран бюджет.

2. Лошите (необслужвани) италиански кредити

В Италия близо 17% от банковите кредити са „лоши“. Има ли решение за италианските „лоши кредити“? Притесненията на инвеститорите за италианската банкова система не са случайни. Само за два дни в началото на юли 2016г. цените на акциите на най-старата банка в света и третата най-голяма в Италия „Monte dei Paschi di Siena“ паднаха с 30%. Причината е искането на ЕЦБ банката да намали с 10 млрд. евро натрупващите се кредити. След като Брюксел отхвърля желанието на италианския премиер да инжектира държавни средства в банковата система (където лошите кредити надхвърлят 18% и възлизат на около 360 млрд. евро), дългосрочните ползи от ново финансиране биха били ограничени освен ако Италия не създаде функциониращ пазар за тези дългове. Само 19 млрд. евро „лоши кредити“ са били продадени миналата година, показват данни на PwC.

Общо италианските банки имат 360 млрд. евро проблемни кредити, а капиталът им е 225 млрд. евро, от които 220 млрд. евро са дългове на кредитори, които са неплатежоспособни, и от тях 85 млрд. евро все още не са отписани официално.

3. Евро срещу долар

Не се очаква доларът да поскъпва, а по-скоро еврото да поевтинява. Факторът за това се намира в Европа, а именно – Италия. Доларът продължава да губи позиции пред еврото. През март 2015 доларът беше започнал да се възстановява след период от сравнителни ниски нива. В Италия безработицата продължава да е много висока и страната има голям дял на лоши ипотечни кредити, което тежи на италианските банки. Но като цяло, тенденцията за Италия е обстановката да се подобри. ЕЦБ се е опитала да помогне като налива пари в страната, за да стимулира икономиката, но това не е помогнало.

В Италия банките отпускат ипотечен кредит, който е 75% от стойността на имоти в долари. С ниските си нива на лихви за ипотечни кредити през 2016г. страната е добра алтернатива за закупуване на ипотека. Докато страната е все още в еврозоната, много по-изгодно за потребителя е да си закупи имот в евро, отколкото в долар.

4. Подобрението

До 30.12.2015г. новоотпуснатите ипотечни кредити бележат двоен ръст в Италия. От януари до ноември 2015г. те са се увеличили с 97.4% в сравнение със същия период на предходната година, сочат данните на Италианската банкова асоциация (ABI). Посоченият период е отчел „стабилно възстановяване” на пазара на ипотечно кредитиране. За първите 11 месеца общата сума на отпуснатите жилищни заеми е била 44 340 млрд. евро, докато за същия период през 2014г. са отпуснати ипотечни кредити на обща стойност 22 465 млрд. евро. Близо 65% от новоотпуснатите кредити са били с фиксиран лихвен процент. За сравнение, този процент през 2014-а е бил 25%.

5. Сравнението

За по-ясен и отчетлив пример, можем да сравним Италия с България. У нас средните лихвени нива са около 5,84% за ипотеки в евро, докато в повечето страни от еврозоната те са наполовина по-ниски. Например в Италия те са 2,14% към месец септември 2015г.

6. Изисквания за закупуване на жилище в Италия

Ако искаш да си закупиш жилище по ипотечен кредит в Италия, има няколко изисквания, които трябва да се спазят. В Италия заема варира от мястото на самото жилище и от вида на имота.

Основната положителна страна на това да си купиш имот със заем в Италия, вместо в САЩ е, че Италия се намира в ЕС.

  • В Италия ипотечните кредити могат да са с продължителност от 5 до 30год.;
  • чужденците плащат за ипотека от €50 000 и от €70 000 за обзавеждане. По-ниски стойности не се приемат;
  • италианските банки изплащат кредит, който е 60% от цената на имота. Не се приема искане за кредит, който е 100% от цената на имота (тоест не може да искаш кредит за пълната реална цена на имота);
  • ипотечен кредит се дава на всеки човек, който има финансовите изисквания и е на възраст между 18г. и 70г.;
  • ипотечният кредит трябва да е погасен до навършване на 75г. на длъжника. Ако длъжника надхвърля 70год., той също може да кандидатства за кредит, но с подпис от втори човек, който да е поръчител;
  • имотът, който ще се закупува и за който ще се иска кредит, трябва да е регистриран в Catasto Urbano (Регистър на Градски Имоти).

7. Лихвени проценти по ипотечни кредити в Италия

По последни официални данни на Асоциацията на Банките в Италия, през октомври 2016г., лихвите по ипотечни кредити в страната достигат дъното. Достигат се най-ниските стойности някога – 2,2%.

Месец

12.2007

12.2008

12.2009

12.2010

12.2011

12.2012

12.2013

12.2014

12.2015

10.2016

Лихва (%)

5,72

5,54

2,90

2,88

3,70

3,83

3,50

2,76

2,50

2,02

По-подробна таблица:

Месец

Лихва (%)

12.2008

5,54

02.2009

4,79

03.2009

4,56

09.2009

3,24

10.2009

3,06

11.2009

2,97

12.2009

2,90

02.2010

2,72

03.2010

2,67

09.2010

2,66

10.2010

2,64

11.2010

2,70

12.2010

2,88

02.2011

3,15

03.2011

3,08

09.2011

3,43

10.2011

3,42

11.2011

3,54

12.2011

3,70

02.2012

4,26

03.2012

4,33

09.2012

3,95

10.2012

3,86

11.2012

3,80

12.2012

3,69

01.2013

3,70

02.2013

3,76

03.2013

3,69

04.2013

3,72

05.2013

3,71

06.2013

3,64

07.2013

3,68

08.2013

3,63

09.2013

3,68

10.2013

3,60

11.2013

3,54

12.2013

3,50

01.2014

3,50

02.2014

3,44

03.2014

3,43

04.2014

3,34

05.2014

3,36

.06.2014

3,26

07.2014

3,21

08.2014

3,12

09.2014

2,99

10.2014

2,90

11.2014

2,91

12.2014

2,76

09.2015

2,67

10.2015

2,61

11.2015

2,57

12.2015

2,5

01.2016

2,49

02.2016

2,41

03.2016

2,33

04.2016

2,29

05.2016

2,25

06.2016

2,20

07.2016

2,09

08.2016

2,16

09.2016

2,05

8. Причини:

  • Великобритания гласува с мнозинство за излизане от ЕС и лихвите по цял свят се увеличават, докато в Италия достигат рекордно ниски стойности през последни 15год. Банковата система има нужда от спешна помощ, тъй като финансовите институции се крепят на огромна камара от лоши кредити;
  • през последните 3год. икономиката на страната показва доста по-нисък ръст от всички развити страни. Това се дължи на това, че производителността в страната е в застой, конкурентоспособността намалява, данъците са високи, съдебната система работи бавно, образователната система е слаба, разходите за научноизследователски дейности са ниски и др.;
  • инвеститорите отбягват страната заради високата й задлъжнялост. Италианският държавен дълг се равнява на 133% от БВП или над 2,2 трилиона евро;
  • безработицата в страната държи високи стойности през последните години. Младежката безработица също е висока. Работещите са били принудени да им се намали или замрази работното възнаграждение в периода 2004-2015г.

9. Заключение

Лихвите падат, акциите се повишават. Макар и по последни данни, през третото тримесечие на 2016г. икономиката на Италия да бележи съвсем малък, но все пак ръст, нарастват опасенията за банкови фалити в страната. Осем италиански банки рискуват фалит, ако министър-председателя на страната Матео Ренци загуби референдума на 4 декември за излизане на страната от ЕС. Това ще доведе до сериозна несигурност на пазарите и ще откаже инвеститорите от рекапитализиране на банките.

С 12,3% по-малко е броят на реализираните продажби на недвижими имоти в Италия през 2016г. в сравнение с предходната година. Очаква се към края на 2016г. броят на сделките да е под 500 000.

Основните причини за спад в ипотечните сделки в Италия е понижената динамика при ипотечното кредитиране, както и намалената активност от страна на потенциалните купувачи, които заради несигурната икономическа обстановка в страната отлагат решението за закупуване на имот. В резултат на по-голямото предлагане и по-малкото търсене се очаква до края на годината да се отбележи спад в цените на жилищата.

Към началото