Манипулация на общественото мнение

Никога не се лъже толкова масово и толкова много, освен преди избори, по време на война и след лов.” -Бисмарк

 1. Манипулация

Понятието манипулация в превод от латински език – manipulus – означава „правя нещо с ръце”. Думата се е използвала най-вече за дейност, извършвана с ръце и изискваща определени умения. Терминът става изключително популярен с развитието на науките – употребява се във физиката, химиятa, социалните науки, икономиката, медицината и други.

Като процес, манипулацията има своите цели, задачи, методи и средства и може да носи положителен или отрицателен знак. Манипулацията действа скрито, неявно и е неосъзната от човека. Тя е психологическо въздействие, което води до скрито подбуждане у човека на въздействието на намерения, не съвпадащи с неговите реални желания. Манипулацията е начин за властване чрез духовно въздействие върху хората с цел контролиране на поведението им. Манипулацията съществува, когато се оказва някакво конкретно влияние върху хората, но без те да усещат. Основната цел на манипулирането е да се постигне изгодно за манипулатора поведение от индивида като се запази илюзията за свобода. По правило манипулацията е насочена към това, да принуди определени хора да участват или да не участват в някаква социална практика. Манипулацията е едно от основните средства за социален контрол и се основава преди всичко на масирано използване на информационните технологии.

Успешният манипулатор превръща другия в послушно оръдие, принизява го до нивото на вещ, подвластна на контрол и управление. Това е изключително характерно за рекламата, където съществува конфликт между интересите на рекламодателя (манипулатор) и потребителя. Целта на рекламодателя е да накара потребителя да купи рекламираната стока, независимо от нейното качеството, а от своя страна потребителят се стреми да купи най-доброто на най-изгодната цена. Манипулацията се опитва да прикрие този конфликт, създавайки илюзията, че крайният потребител сам взема решение дали да купи или не.

При манипулирането не е важно какво, а как е поднесено. Крайният ефект е промяна на мисленето на човек, като това понякога води и до промяна в поведението. Манипулацията променя представи и нагласи у хората, за да ги тласне към даден вид поведение. Тя пренебрегва разума на човека и атакува директно неговите емоции и подсъзнание. Човек е манипулиран от момента на раждането си, но в същото време ежедневно се опитва да манипулира другите, като им въздейства в свой интерес.

 1. Методи за манипулация

Някои от най-използваните и основни техники за манипулация днес са:

 • пропаганда;
 • агитация;
 • реклама;
 • предварително режисиране на събития;
 • провокации;
 • реверсивен РR;
 • автоцензура и други.

Тези методи за манипулация стремят да разделят човека от собствената му мисъл и по този начин да не му позволят да погледно реално към конкретна ситуация.

Пропагандата е базисен модел на манипулиране – насочена комуникация към ценностния модел на обществото, която е основана изцяло на манипулацията на индивидите. Тя е вид послание, което цели да въздейства на мнението или поведението на хората. Пропагандата се стреми да привлича и присъединява големи маси от хора към определени ценностни системи.

Нейната цел е организиране на големи маси от хора за извършването на определени действия. Често вместо безпристрастни и доказани факти, пропагандата може да представи съзнателно манипулирана информация с цел заблуда на обществото. Когато има вероятност посланието, което трябва да се втълпи на хората, да не се хареса от последните, то трябва да бъде предложено по такъв начин, че да въздейства и да бъде прието. С течение на времето думата „пропаганда“ добива негативен смисъл.

Основни задачи на пропагандата са:

 • да промени мнението по важни въпроси;
 • да популяризира и присъединява социални групи към някаква платформа;
 • да вдъхновява обществото;
 • да неутрализира пропагандата на противника;
 • да постига консенсус по съществени въпроси между пропагандиста и неговите публики;
 • да модифицира общественото мнение от негативно или неутрално в позитивно и активно.

Най-често срещаната пропаганда е политическата. Въздействието на информацията се превръща в основен инструмент в управлението. Тя се характеризира с внедряване, поддържане и контрол на комуникативните процеси и поведение в общественото съзнание и мислене в рамките на една държава. Този вид пропаганда може да служи да промива мозъци.

Пропагандата обаче се различава от агитацията. Основната разлика е в принципа на психологическите методи на оказване на въздействие върху обществото. Агитацията е по-скоро убеждаване и привличане на съмишленици, а пропагандата директно се позовава срещу личността на подложените на въздействие публики.

 1. Как се манипулира общественото мнение?

Съществуват няколко широко разпространени и използвани похвата за манипулиране на общественото мнение. Ето кои са те:

 • разсейване – отклоняване на вниманието на човека от важните въпроси и промени, които занимават политическия и икономическия елит. В случая човекът се засипва с излишна и ненужна информация. Стратегията за разсейване е много важна, за да се предотврати интересът на обществото във важни сфери на науката като икономиката, психологията, невробиологията и кибернетиката.
 • Създайте проблем, предложете решение или „проблем-реакция-решение” – създавате ситуация, която трябва да предизвика реакция сред населението и да изисква прилагането на дадени мерки за преодоляването й.
 • Стратегия за постепенно налаганеобществото е склонно да приеме дори неприемливи неща, стига да ги поднасяте постепенно.
 • Повече емоции, отколкото разумакцентирането върху емоционалния фактор на човек е класическа техника за саботирането на разсъдливостта му. Използването на този метод позволява да се достигне до подсъзнанието на човек и по този начин да се заложат идеи, страхове, желания или модел на поведение.
 • Поддържане на невежеството и посредствеността сред населението – целта на този метод е хората да не успеят да разберат техниките и методите, които се използват, за да бъдат контролирани и подчинени.
 • Насърчаване на хората да се възхищават на посредствеността – този метод цели да убеди хората, че е модерно да си глупав, вулгарен и необразован.
 • Засилване на чувството за вина– този метод се постига чрез внушаване на човек, че сам си е виновен за своите неуспехи. Също се внушава, че тези неуспехи в живота се дължат на недостатъчно познания, умения или усилия. В резултат на това, вместо да се бунтува срещу икономическата система, човек започва да се самообвинява, което води до депресия и потиска предприемането на действие.
 • Да познаваш хората по-добре, отколкото те познават себе си.
 1. Медиите

Медиите са най-силният инструмент за формиране и манипулиране на общвественото мнение. Именно масмедиите (преса, радио, телевизия) са главни манипулатори на общественото мнение във всички страни на света днес. Най-важният инструмент на манипулацията е съзнателното и целенасочено използване на езика – това означава от една страна човек да казва необходимото в подходящия момент и да изслушва, когато това е необходимо, а от друга страна да не казва всичко, което мисли и усеща, а само това, което ще помогне за осъществяване на целите му. 

Методите на манипулация на медиите са еднакви за всички медии. Нагледен пример за това можем да дадем с предизборните кампании на кметове, президенти и политически партии. Чрез предизборните кампании и с помощта на медиите, всеки такъв кандидат започва да манипулира обществото. Друг вид манипулиране на мнението на хората, медиите правят с изкуствено създадените скандали. По този начин медиите занимават обществото с измислици месеци наред.

Медийната власт се създава в процеса на комуникация. Медиите могат да определят мнението на обществото дори преди едно събитие да се е състояло. Медиите могат да повлияят и да владеят общественото мнение.

За съжаление, според ранглистата на „Репортери без граници“ страната ни е достигнала до абсолютно рекордно ниското 111-о място по свобода на словото. Наред с класическите манипулации в България ежедневно се създават поръчкови статии, издания и цели тв-канали, обслужващи определена политическа сила. 

 1. Заключение

Манипулацията е начин за властване чрез духовно въздействие върху хората с цел програмиране на поведението им. Целта на манипулацията е създаване, усилване или промяна на възгледите, мненията, оценките, нагласите на обекта на въздействие, за да може в крайна сметка той да приеме гледната точка на субекта и тох да я следва с поведението си.

Жан Жак Русо е казал: „Медиите са тези, които контролират мнението на един народ, контролират неговите действия.“

Към началото