Общи условия

Настоящите Общи условия и правила уреждат ползването на интернет сайта – www.moeto-obuchenie.com.

1.      Посетителите на сайта са физически и/или юридически лица, ползващи свободно и безплатно информацията/ресурсите/данните, съдържащи се в интернет страницата. По-долу ще бъдат наричани „Потребители“.

2.      Всички Потребители имат право да използват и посещават/разглеждат съдържанието на сайта www.moeto-obuchenie.com и се съгласяват с настоящите условия и правила, и са длъжни периодично да проверяват за промени настоящите условия и правила.

3.      С всяко кликане върху връзка в сайта www.moeto-obuchenie.com Потребителите се съгласяват с настоящите условия и правила за ползване.

4.      Информацията/текстовете/изображенията, съдържащи се в сайта, са защите от Закона за Авторското право.

5.      Интернет страницата www.moeto-obuchenie.com е виртуален информационен ресурс, предназначен за предоставяне на информация на Потребителите, като има за цел разширяване познанията на Потребителите, развитие на техния социален и информативен живот. По-долу ще бъде наричан „Сайтът“.

6.      Сайтът не носи отговорност за прекъсване на предоставяните услуги и ограничен временен достъп до интернет страницата.

7.      „Материал“ – обект на авторско право и информация под формата на писмен текст/изображение, която може да бъде предлагана с безплатен достъп.

8.      „Злоупотреби“ са действия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите Общи условия и правила, извършване на действия, които могат да доведат до нарушаване целостта на сайта или смущаване на нормалната работа на другите Потребители в Сайта, използване на материалите в сайта за неучебна цел, копиране и възпроизвеждането на информацията в Сайта в други интернет пространства, както и извършването на друг вид дейности, нарушаващи авторските права на Сайта.

9.      Никоя част от настоящия Сайт, включително неговото авторско съдържание (включително и настоящите Общи условия), не може да бъде възпоризвеждана, променяна, копирана  или разпространявана в други интернет мрежи и пространства с неучебна цел без предварителното съгласие на Сайта.

Последна актуализация на настоящите Общи условия е направена на: 02.02.2020г.

Към началото