Христо Ботев – „До моето първо либе“: „Запей или млъкни, махни се!“

Човек е роден на този свят, за да обича и да бъде обичан. Ежедневните му тревоги включват замисъл за мястото на любовта в човешкото съществуване, дали любовта между мъжа и жената е ценност, която осмисля изцяло живота на индивида, дали е достатъчна само споделената любов. Обичта е духовно безсмъртие. Обаче има хора, на които личната […]

Към началото