Модернизъм – образът на света като нов свят на символи

Стремежът към търсене на нов творчески израз, към преодоляване на традицията ражда ново творческо съзнание, наречено модернизъм. В началните си изяви то се свърза с натурализма през XIX век, а по-нататък, в края на XIX и началото на XX век намира друга концепция – символизъм, импресионизъм и декаданс. В областта на поезията особено значима новаторска […]

Към началото