Старогръцка лирика – Лирическият поглед към света в творчеството на древногръцките поети

Образът на света в старогръцката лирика е доста фрагментарен, тъй като са запазени предимно откъси от творбите на древногръцките поети. Откъсите определено затрудняват цялостното възприятие на поетичния текст, неговото звучене подчертава живото, искрено и непосредствено вълнение на творбите. Търсенето на нов изказ, на красива и оригинална образност са присъщи именно за старогръцката лирика. Естествената близост […]

Към началото