Христо Ботев – „До моето първо либе“: „Запей или млъкни, махни се!“

Човек е роден на този свят, за да обича и да бъде обичан. Ежедневните му тревоги включват замисъл за мястото на любовта в човешкото съществуване, дали любовта между мъжа и жената е ценност, която осмисля изцяло живота на индивида, дали е достатъчна само споделената любов. Обичта е духовно безсмъртие. Обаче има хора, на които личната […]

Свободата – свръхценност в Ботевия поетичен свят

Христо Ботьов Петков е роден в една робска, но героична епоха. Докато той живее в българското битие се развиват преломни процеси. Вековното робство не успява да заличи чувството на национална идентиност на българина и смелата идея за свобода. Пламенния и георичен автор Ботев изцяло се отдава на борбата за свбодата на народа. Неговата лирика улавя […]

Естетическите измерения на природата в Ботевото творчество

Поезията на гениите от историята ни респектираме. Ботевата поезия се фокусира върху малък човек, който тръгва самоуверено. Но едва прекрачил, спира смутен и с всяка нова крачка пространството се разширява. Първоначалната измамна тишина ни хвърля като вихър в забравеното и незабравимото. В художественото пространство на Ботевото творчество повторяемо битуват поредица понятия – отечество, любов-омраза, борба, […]

Към началото